Korte bewerkingen en voorspelen bij psalmen en gezangen (LvdK). Destijds uitgegeven door Muziek-Klassiek (op stevig papier) met als achterliggende gedachte dat organisten op zondag niet een aantal grote bundels mee hoeven te nemen, maar de muziek los bij zich hebben. Nu leverbaar als pdf.
Prijs per exemplaar: € 1,00
Minimaal aantal af te nemen exemplaren: 5 (dat mogen natuurlijk verschillende zijn).

Psalm 4

Psalm 5

Psalm 8 (gezang 388)

Psalm 12

Psalm 13

Psalm 16

Psalm 21

Psalm 22

Psalm 24

Psalm 25 (gezang 379)

Psalm 26

Psalm 27

Psalm 28

Psalm 29

Psalm 30

Psalm 41

Psalm 43

Psalm 48

Psalm 56 (gezang 95)

Psalm 57

Psalm 59

Psalm 66

Psalm 68

Psalm 72 (gezang 37)

Psalm 82

Psalm 83

Psalm 84

Psalm 87

Psalm 89

Psalm 96

Psalm 98

Psalm 100

Psalm 101

Psalm 102

Psalm 105

Psalm 107

Psalm 110 (gezang 123)

Psalm 112

Psalm 114

Psalm 116

Psalm 117

Psalm 118 (gezang 160)

Psalm 125

Psalm 133

Psalm 134 (gezang 250)

Psalm 134 (gezang 472)

Psalm 136

Psalm 137

Psalm 138

Psalm 141

Psalm 143

Gezang 19           Uit angst en nood

Gezang 33           O alle gij dorstigen

Gezang 37           Melodie psalm 72

Gezang 67           Lofzang van Zacharias (An Wasserflüssen Babylon)

Gezang 76           Zie hoe de mensen heengaan

Gezang 86           Du Lebensbrot, Herr Jesu Christ (De Heer is God en niemand meer)

Gezang 91           Niemand leeft voor zichzelf alleen

Gezang 95           Melodie psalm 56

Gezang 102         God heeft vanouds gesproken

Gezang 106         Het einde aller dingen is nabij

Gezang 117         Hoe zal ik U ontvangen

Gezang 123         Melodie psalm 110

Gezang 130         De nacht is haast ten einde

Gezang 160         Melodie psalm 118

Gezang 170         Meester men zoekt U

Gezang 205         Nu triomfeert de Zoon van God

Gezang 211         Christus is opgestanden

Gezang 225         Zingt voor de Heer een nieuw gezang

Gezang 245         Geest, uit de Hemel neergedaald

Gezang 250         Melodie psalm 134

Gezang 254         Allein Gott in der Höh sei Ehr

Gezang 255         Glory be to God the Father

Gezang 258         Halleluja, lof zij de Heer

Gezang 260         Stad Jeruzalem verheven

Gezang 272         Midden in het leven zijn wij

Gezang 273         Heer, herinner U de namen

Gezang 285         Ik wil mij gaan vertroosten

Gezang 286         Geef aan de wereld vrede, Heer

Gezang 288         Herzlich tut mich erfreuen

Gezang 289         Morgenglanz der Ewigkeit

Gezang 300         Eens als de bazuinen klinken

Gezang 303         The Church’s one foundation

Gezang 308         In Christ there is no East or West

Gezang 310         Bewaar ons, Heere, bij Uw woord

Gezang 312         Behoed uw kerk, zet uit, o God, haar palen

Gezang 316         Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ

Gezang 323         God is tegenwoordig

Gezang 326         Een rijke schat van wijsheid

Gezang 330         Heb dank, o God van alle leven

Gezang 354b      God zij gezegend!

Gezang 356         O leid mijn blindheid bij de hand

Gezang 379         Melodie psalm 25

Gezang 388         Melodie psalm 8

Gezang 400         Almachtige, verheven Heer

Gezang 401         Ein feste Burg

Gezang 403         Wass mein Gott will

Gezang 406         U heb ik lief, mijn God en Heer

Gezang 411         Wilhelmus

Gezang 423         Ach bleib mit Deiner Gnade

Gezang 426         Soll ich meinem Gott nicht singen

Gezang 427         Befiehl du deine Wege

Gezang 441         Komt, kinderen, niet dralen

Gezang 443         Liefde Gods, die elk beminnen

Gezang 446         How sweet the Name of Jesus sounds

Gezang 449         Du reines Licht

Gezang 455         Wenn ich ihn nur habe

Gezang 457         Holy, holy, holy

Gezang 462         Ontwaakt, gij die slaapt

Gezang 466         Allein Gott in der Höh sei Ehr

Gezang 467         Eternal Father, strong to save

Gezang 472         Melodie psalm 134

Gezang 475         Geef mij, Heer, mij los te zingen

Gezang 477         In Dir ist Freude

Gezang 480         Auf dich, mein Vater, will ich hoffen

Gezang 482         De eerste zijn de laatsten

Gezang 489         Een mens te zijn op aarde