Algemene Voorwaarden

Algemeen

André van Vliet is actief onder de naam A. van Vliet met de website andrevanvliet.nl, waarop CD’s en bladmuziek worden verkocht. André van Vliet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30257010. Vestigingsadres: Newtonstraat 32, 2871 PM, Schoonhoven, bereikbaar via a.vanvliet@solcon.nl. Een koop is een overeenkomst tussen het bedrijf en bezoeker, waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Ook kunnen aanvullende voorwaarden van de organisator van toepassing zijn.

Betalingen

Wij accepteren betalingen via bankoverschrijving.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden content, informatie, vormgeving, beeld- en fotomateriaal, hierna te noemen materialen, worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van André van Vliet. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij André van Vliet. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van André van Vliet, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Levering

André van Vliet streeft er naar om op werkdagen de volgende dag het product te verzenden. De producten worden verzonden met PostNL, de meeste bestellingen passen door de brievenbus.

De door André van Vliet opgegeven levertijden zijn indicatief, vaak zal het product binnen enkele dagen verzonden zijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper.

Retour

André van Vliet accepteert alleen retourzendingen wanneer het product beschadigd is of niet functioneert.

Terugbetaling

U ontvangt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding het volledige aankoopbedrag op de rekening waarmee u het heeft betaald. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of dat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.